Phát động sáng tác kịch bản phim về đề tài môi trường

Chiều 15/07, tại Hà Nội, Tổng Cục Bảo vệ Môi trường phối hợp với Hội Điện ảnh Việt Nam, Cục Điện ảnh Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác kịch bản phim về đề tài môi trường. Thể loại phim gồm: Phim truyện, phim khoa học và phim hoạt hình.

Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Nội dung của các tác phẩm cần phản ánh những vấn đề môi trường bức xúc ở nước ta hiện nay như: Môi trường đô thị, khu công nghiệp, ven đô, vấn đề môi trường nông thôn, làng nghề; vấn đề vệ sinh an toàn thực thực phẩm; các giải pháp bảo vệ môi trường…

Đối với phim truyện, độ dài phải đảm bảo thời lượng từ 90-120 phút. Đối với phim khoa học, độ dài đảm bảo từ 10-30 phút, phim hoạt hình 10-60 phút.

Mọi công dân là người Việt Nam đang sinh sống và làm việc trong và ngoài nước đều có thể tham gia cuộc thi. Mỗi tác giả có thể tham gia 1 hay nhiều kịch bản dự thi. Yêu cầu, kịch bản dự thi trình bày dưới dạng văn bản đánh máy, khổ giấy A4;chưa gửi dự thi ở bất kỳ đâu, kịch bản mới, chưa được bất kỳ cơ sở nào đưa vào sản xuất; không nhận kịch bản phim truyền hình nhiều tập và kịch bản viết tay.Nếu là kịch bản chuyển thể, các tác giả phải có đủ thủ tục bản quyền của chủ sở hữu tác phẩm gốc.

Thời gian nhận bài dự thi: Từ 15/07 đến 31/10/2008. Tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào tháng 12 năm 2008. Địa điểm nhận kịch bản dự thi: Trung tâm nâng cao nhận thức cộng đồng – Tổng Cục Bảo vệ Môi trường, 67 Nguyễn Du Hà Nội.