Quản lý cây gỗ quý những cánh rừng Đồng Nai

ThienNhien.Net – Đồng Nai có diện tích rừng là 194.971,3 ha, trong đó rừng tự nhiên là 155.804,6 ha, rừng trồng là 45.574,2 ha. Ngoài ra, Đồng Nai hiện có hơn 9.000 ha rừng nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp, do các đơn vị lực lượng vũ trang và các tổ chức, hộ gia đình đang quản lý, sử dụng. Đối với rừng tự nhiên, phần lớn nằm ở phía Bắc của tỉnh, thuộc trách nhiệm quản lý của Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu Bảo tồn thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu; Công ty Lâm nghiệp La Ngà và Ban quản lý Rừng phòng hộ Tân Phú.

Trong thời gian qua, Dự án “Cải thiện công tác quản lý rừng và thực hiện quản lý tốt hơn cho cây gỗ quý hiếm ở Khu Bảo tồn thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu và Khu rừng phòng hộ Tân Phú, tỉnh Đồng Nai” do tổ chức WWF (Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên) tài trợ, nhằm mục đích điều tra các loài cây gỗ quý hiếm và cây bản địa đồng thời định vị chúng trên bản đồ kỹ thuật số, đã phục vụ cho việc hướng dẫn du khách tham quan tuyến du lịch sinh thái ở hai địa điểm này.

Kết quả điều tra hiện trạng rừng trên tuyến du lịch sinh thái tại Khu Bảo tồn thiên nhiên & Di tích Vĩnh Cửu đã ghi nhận được 73 loài cây thuộc 57 chi và 32 họ thực vật khác nhau trong đó có 4 loài cây gỗ quý: Gõ đỏ (Afzelia xylocarpa), Gõ mật (Sindora siamensis), Cẩm thị (Diospyros maritima), Vên vên (Anisoptera costata) và 7 loài cây đặc hữu địa phương: Thúi đồng nai, Xoài đồng nai, Ngâu biên hòa, Cồng tía, Bụp lá lớn, Vảy ốc, Xuân thôn.


Cẩm lai Bà rịa. (Ảnh: Cổng TTĐT Đồng Nai)

Ngoài ra còn có các loài cây nằm trong danh mục có nguy cơ bị tuyệt chủng ở Việt Nam như Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri), Chò chỉ (Shorea thorelii) và nhiều loài cây có giá trị kinh tế như Huỷnh, Làu táu, Bằng lăng ổi, Chiêu liêu…

Trên tuyến điều tra tại Khu rừng phòng hộ Tân Phú đã điều tra được 75 loài cây thuộc 52 chi và 36 họ thực vật khác nhau trong đó có 6 loài cây gỗ quý: Cẩm lai bà rịa (Dalbergia bariensis), Trắc (Dalbergia cochinchinensis), Gõ đỏ, Gõ mật, Cẩm thị, Vên vên; 4 loài cây đặc hữu của địa phương là Côm đồng nai (Elaeocarpus dongnaiiense), Ngâu biên hòa, Cồng tía, Hoàng mộc (Zanthoxilum rhetsa); các loài cây nằm trong danh mục có nguy cơ tuyệt chủng như Dầu rái (Dipterocarpus alatus), Sao đen (Hopea odorata), Sến mũ (Shorea roxburghii), Dầu song nàng, Chò chỉ và nhiều cây có giá trị kinh tế như Dầu mít, Dầu lông, Chiêu liêu, Làu táu…