Gia Lai: Sản xuất thành công giống cá rô phi đơn tính

ThienNhien.Net – Thực hiện chương trình khuyến ngư năm 2009, Trung tâm khuyến nông Gia Lai đã phối hợp với Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1 và Hợp tác xã Thủy sản Lý Hà Đông tổ chức sản xuất cá giống rô phi đơn tính và ương nuôi tại huyện Phú Thiện.

Nguồn cá bố mẹ là cá rô phi vằn dòng NOVIT 04 do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1 hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai vào tháng 7 năm 2008.
Hiện nay đã sản xuất được 10.000 con cá bột rô phi đơn tính. Cá lớn nhanh, khỏe mạnh, chuẩn bị được đưa ra ương nuôi lên cá hương và cá giống.

Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức tập huấn kỹ thuật ương nuôi cá rô phi đơn tính cho 50 người nuôi cá trên địa bàn. Sau đó đã nhập 100.000 con cá rô phi đơn tính 21 ngày tuổi của Viện Thủy sản 1 sản xuất tại Quảng Nam về ương nuôi tại Hợp tác xã, để vừa cung cấp giống cho nông dân đồng thời cũng để so sánh với con giống sản xuất tại địa phương.

Thành công bước đầu đã khích lệ nông dân tiếp tục sản xuất với số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu giống cá trên địa bàn tỉnh.