Cà Mau: Thông qua quy hoạch Khu DLST Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

ThienNhien.Net – Chiều ngày 05/03/2009, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức cuộc họp thông qua quy hoạch tổng thể xây dựng Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U Minh Hạ tỷ lệ 1/2000.

Dự án quy hoạch Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U Minh Hạ có qui mô 473,7 ha; là một tổ hợp gồm nhiều hạng mục được nghiên cứu xây dựng trên cơ sở tận dụng và cải tạo môi trường, cảnh quan thiên nhiên; lợi dụng địa hình, địa chất và những giá trị về tài nguyên đặc sắc của khu vực Vườn Quốc gia để phục vụ cho hoạt động du lịch. Thông qua đó, khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch của vùng đất U Minh Hạ, đem lại việc làm và lợi ích cho người dân địa phương; phát triển du lịch bền vững phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu, vui chơi giải trí của du khách…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Dương Tiến Dũng đề nghị: “Dự án quy hoạch Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U Minh Hạ phải được xây dựng dựa trên nền tảng có sẵn và tuân thủ đúng theo những quy định của pháp luật về việc sử dụng đất rừng; việc xây dựng các khu vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa…phải gắn với bảo tồn lịch sử, động, thực vật quý hiếm, khôi phục, tái tạo cây rừng, thảm thực vật của Vườn Quốc gia. Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại cuộc họp, đơn vị tư vấn tiếp tục chỉnh sữa lại quy hoạch và phải có báo cáo tác động môi trường của cả dự án.