Thăm dò, khai thác khoáng sản tại Tam Đường (Lai Châu)

ThienNhien.Net – Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Lai Châu, ngày 16/12, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý việc UBND tỉnh Lai Châu quản lý và cấp phép khai thác điểm quặng đồng tại xã Khun Há, huyện Tam Đường.

Phó Thủ tướng lưu ý, quặng đồng khai thác và tinh quặng đồng trên địa bàn tỉnh Lai Châu phục vụ chế biến sâu trong nước, không xuất khẩu.

UBND tỉnh Lai Châu xem xét những vấn đề cụ thể liên quan đến đề án khai thác quặng đồng tại khu vực nêu trên (lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm để tổ chức khai thác, chế biến; địa giới hành chính, diện tích, tọa độ; phương án bảo vệ mỏ, bảo vệ rừng, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đảm bảo an ninh trật tự xã hội, môi trường sinh thái…) để cấp giấy phép khai thác theo quy định hiện hành; chỉ đạo việc lập, trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường khu vực khai thác nêu trên và các vùng lân cận.