Hội thảo tài nguyên nước vùng Mekong

ThienNhien.Net – Hội thảo tham vấn quốc gia "Nước cho lương thực và hệ sinh thái" (WFE) và chương trình "Diễn đàn Tài nguyên nước vùng Mekong (MRWD) – Hợp phần Việt Nam", diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/12, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

70 nhà khoa học đến từ các tổ chức quốc tế, cơ quan nghiên cứu, bảo vệ tài nguyên nước, môi trường dự hội thảo tập trung phân tích, đánh giá, xây dựng chương trình và quản lý bền vững tài nguyên nước cho sản xuất lương thực và hệ sinh thái; cơ chế phối hợp giữa các ngành và các bên liên quan trong việc tăng cường mối liên hệ giữa hệ sinh thái và nông nghiệp.

Các đại biểu cũng thảo luận về xây dựng cơ sở dữ liệu và môi trường thuận lợi nhằm tăng cường mối quan hệ qua lại giữa nông nghiệp và đất ngập nước để tạo môi trường phát triển bền vững.

Các thành viên nhóm công tác Chương trình “Diễn đàn Tài nguyên nước vùng Mekong” (MRWD) trình bày kết quả nghiên cứu Tổng quan về quản trị tài nguyên nước tại Việt Nam trên cơ sở khai thác hợp lý tài nguyên nước vùng Mekong.

Hội thảo này nằm trong khuôn khổ chương trình đối tác Việt Nam – Hà Lan, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên Môi trường và Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) phối hợp tổ chức.

Chương trình đối tác Việt Nam – Hà Lan WFE là sáng kiến do Bộ Nông nghiệp, Thiên nhiên và Chất lượng thực phẩm (LNV) của Hà Lan và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam khởi xướng, kéo dài trong 18 tháng (từ tháng 7/2007 – 12/2008).

Chương trình này nhằm hỗ trợ và tăng cường sự phối hợp liên ngành trong việc xây dựng và phát triển các chính sách, chiến lược và chương trình tổng hợp để giải quyết một cách có hiệu quả các thách thức đối với quá trình phát triển và sản xuất nông nghiệp bền vững, xoá đói giảm nghèo, an toàn lương thực và bảo vệ môi trường.

Chương trình “Diễn đàn Tài nguyên nước vùng Mekong” (MRWD) do Chính phủ Phần Lan tài trợ, kéo dài 3 năm (bắt đầu từ tháng 9/2008), với sự tham gia của 4 nước tiểu vùng sông Mekong là Việt Nam – Lào – Campuchia và Thái Lan.

Chương trình nhằm nâng cao tính hiệu quả và sự tham gia của các bên trong quá trình quản lý và đưa ra những chính sách liên quan đến tài nguyên nước; thông qua đó đảm bảo sinh kế, phúc lợi của người dân trong vùng và tính toàn vẹn của các hệ sinh thái. Hợp phần Việt Nam do IUCN Việt Nam và Cục Quản lý tài nguyên nước cùng các đối tác phối hợp thực hiện.