IUCN hỗ trợ doanh nghiệp tham gia bảo tồn đa dạng sinh học

ThienNhien.Net – Tháng 08/2008, Tổ chức Bảo tồn
Thiên nhiên Thế giới (IUCN) tại Việt Nam cùng Công ty Xi măng Holchim tại Việt Nam, UBND tỉnh Kiên Giang và Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Kiên Giang đã cùng nhau ký kết một biên bản thỏa thuận đặc biệt. Đó là một hợp tác kéo dài 5 năm, nhằm mục tiêu lồng ghép các nội dung bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thử nghiệm các mô hình quản lý bền vững.

Một trong những hoạt động đầu tiên của chương trình hợp tác đã được triển khai trong tuần qua. Đó là chuyến khảo sát thực địa do nhóm chuyên gia của IUCN – Việt Nam, Holchim – Việt Nam và Viện Sinh thái Nhiệt đới, tiến hành tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang – nơi đặt các mỏ nguyên liệu chính của Holchim.

Chuyến khảo sát này nhằm mục tiêu xây dựng dữ liệu để phát triển các ý tưởng dự án giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường do hoạt động sản xuất xi măng của Holchim tại địa phương. Các dự án sẽ tập trung vào những họat động như giám sát đa dạng sinh hoạt, phục hồi các vùng đất ngập nước và các hệ sinh thái, được triển khai tại huyện Kiên Lương, một trong những điểm nóng về đa dạng sinh học – nơi cư trú của nhiều loài động thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng, trong đó có sếu đầu đỏ.

Bên cạnh đó, chương trình cũng sẽ có các dự án hỗ trợ khác như phát triển du lịch sinh thái, nâng cao nhận thức về môi trường cho chính quyền và cộng đồng địa phương và tăng cường năng lực bảo vệ thiên nhiên cho đội ngũ cán bộ công nhân viên của Holchim.

Trước chuyến khảo sát này, dự án cũng đã tiến hành đánh giá nhu cầu tập huấn đối với tập thể cán bộ của Holchim và xác định mức độ cam kết hỗ trợ của lãnh đạo địa phương đối với chương trình.

Thông qua chương trình hợp tác này, IUCN hỗ trợ tập đoàn Holchim quốc tế thực hiện chiến lược của mình về bảo vệ đa dạng sinh học toàn cầu và phát triển các sáng kiến hợp tác cấp địa phương, với bản thỏa thuận Kiên Giang là một ví dụ điển hình.