Canada tài trợ Việt Nam 15 triệu USD để bảo vệ môi trường

Ngày 04/05, Đại sứ quán Canada cho biết, sẽ quyết định tài trợ 15 triệu USD cho Việt Nam thực hiện dự án quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh trong thời gian 5 năm (2008-2013).

Tới dự lễ ký kết có đại diện Bộ TN-MT Phạm Khôi Nguyên, Đại sứ Canada Lessard và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Giám đốc Sở TN-MT của 9 tỉnh/thành phố tham gia thực hiện dự án.

Mục tiêu của dự án trên nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ Bộ TN-MT, các bộ khác có liên quan và các Sở TN-MT quản lý có hiệu quả vấn đề ô nhiễm công nghiệp đang diễn ra hiện nay. Dự án sẽ được thực hiện tại 9 tỉnh, TP là: Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Tây, Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Bình Dương, Long An và Sóc Trăng.

Dự án này được xây dựng dựa trên kết quả của dự án Môi trường Việt Nam – Canada (1996-2006), được coi là một trong những dự án môi trường thành công nhất của Cơ quan Phát triển Quốc tế của Canada – CIDA (Canada Internatinal Development Agency) tại Đông Nam Á.

Vấn nạn ô nhiễm môi trường các khu công nghiệp của Việt Nam đang là vấn đề nhức nhối, theo thống kê của Bộ TN-MT trên cả nước có trên 100 KCN đang hoạt động nhưng chỉ có khoảng 10% KCN có hệ thống xử lý môi trường. Ngoài ra, theo đánh giá của nhiều chuyên gia GDP tăng 1%, chất thải tăng 3%.

Nguyên nhân của tình trạng này, theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học-Công nghệ và Môi trường (KH-CN &MT) Quốc hội Nghiêm Vũ Khải là do việc thực hiện Luật của chúng ta chưa nghiêm, lực lượng kỹ thuật bảo vệ môi trường còn mỏng về số lượng, nghiệp vụ; phương tiện quan trắc môi trường, phân tích, thí nghiệm vẫn còn thiếu và yếu.