Tăng cường công tác quản lý khai thác cát sỏi lòng sông

ThienNhien.Net – Trong những năm qua tình hình khai thác, vận chuyển cát sỏi trên các sông suối của nước ta diễn ra rất phức tạp. Điều này không những làm lãng phí nguồn tài nguyên mà còn gây nên những tổn hại về môi trường. Nhằm tăng cường công tác quản lý của Nhà nước về vấn đề này. Ngày 02/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông.

Theo đó UBND cấp tỉnh phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tập trung rà soát, kiểm tra, kiên quyết đình chỉ các hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi trái phép và không đảm bảo các điều kiện theo quy định; Thu hồi ngay các giấy phép đã cấp không đúng quy định; Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/11/2008.

Hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác (đối với các sông nhánh, ngắn thuộc các tỉnh miền núi, trung du, nơi cát sỏi thường được tích tụ và thay đổi theo mùa với quy mô không lớn) phải kèm theo báo cáo khảo sát địa chất vùng dự kiến xin khai thác chứng minh không có khoáng sản khác có giá trị cao hơn được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận bằng văn bản. Khối lượng cát, sỏi của một giấy phép không vượt quá 5.000 m3 với thời hạn khai thác không quá 6 tháng và chỉ thực hiện trong mùa khô.

Trước ngày 30/11/2008, Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương và Bộ, ngành liên quan hoàn thành việc dự báo nhu cầu và cân đối cung-cầu cát, sỏi xây dựng trong nước đến năm 2015 và định hướng 2020, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định chủ trương xuất khẩu cát, sỏi xây dựng.

Trước mắt, tạm dừng việc xuất khẩu cát, sỏi xây dựng bao gồm: cát, sỏi lòng sông và cát biển. Đối với các hợp đồng xuất khẩu ký trước ngày 30/11/2008 thì vẫn được thực hiện cho tới khi kết thúc hợp đồng.