Cần phải tiết kiệm nước thôi

ThienNhien.Net – “Người ăn không hết, kẻ lần không ra”, đó là tình trạng khá phổ biến trong xã hội. Nước có thực sự là nguồn tài nguyên vô tận để cho con người trên hành tinh sử dụng? Trong thực tế sử dụng nhưng không có bảo quản và giữ gìn thì không có gì là vô tận cả. Nếu chúng ta dùng nước không hiệu quả thì trước mắt thì nhiều người dân và vật nuôi sẽ không có nước để dùng và về lâu dài tương lai thiếu nước của con em chúng ta sẽ không thể tránh khỏi.

Cần phải tiết kiệm nước thôi