Lập Ban chỉ đạo phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp.

Nhiệm vụ của Ban là nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp; hỗ trợ các dự án đầu tư lớn, quan trọng trong các khu kinh tế, khu công nghiệp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Một khu công nghiệp đang xây dựng ở Phú Thọ (Ảnh: ThienNhien.Net)

Ngoài ra, Ban còn có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến công tác quản lý nhà nước hoạt động của các khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp…

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải được giao làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung làm Ủy viên thường trực.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo bao gồm lãnh đạo các Bộ, ngành: Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ; Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.