GMS thảo luận về vấn đề an ninh lương thực

ThienNhien.Net – Các quan chức cấp cao về nông nghiệp thuộc Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS) đã nhóm họp tại Vientiane, Lào để thảo luận về vấn đề an ninh lương thực.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh giá lương thực toàn cầu trong thời gian qua có những diễn biến bất lợi, gây ảnh hưởng tới an ninh lương thực của người dân trong khu vực, sẽ nhằm đưa ra các khuyến nghị giúp các nhà hoạch định chính sách xác định được vai trò của các nước GMS trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng này, thông qua sự hợp tác khu vực và quốc tế.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về xu hướng giá lương thực trên toàn cầu, tác động đối với khu vực cũng như những đối sách chiến lược để đối phó với các thách thức an ninh lương thực đang đặt ra; trao đổi dữ liệu, thông tin và công nghệ nhằm thúc đẩy việc quản lý, canh tác đất đai và sử dụng hệ thống tưới tiêu một cách có hiệu quả, cũng như các cách thức xử lý và bảo quản sau thu hoạch.

Ngoài ra, các đại biểu cũng thảo luận về phương thức ngăn chặn tình trạng tăng giá lương thực thông qua việc tìm kiếm một thoả thuận chung nhằm tăng cường công tác xuất khẩu gạo và lên kế hoạch lập kho dự trữ gạo trong khuôn khổ ASEAN + 3.

GMS gồm các nước Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc, được hình thành năm 1992 theo sáng kiến của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Ban đầu, GMS bao gồm các nước nằm trong lưu vực sông Mê Công: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Năm 2004, tỉnh Quảng Tây-Trung Quốc đã được đưa vào hợp tác GMS.

Mục tiêu của GMS là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân lưu vực sông Mê Công.