Hướng dẫn bảo tồn đa dạng sinh học nông nghiệp tại Việt Nam

ThienNhien.Net – Ngày 26/09/2008, từ 16h30 đến 19h30, tại phòng họp số 2, khách sạn La Thành (Đội Cấn – Hà Nội), IUCN sẽ tiến hành công bố 02 ấn phẩm “"Hướng dẫn bảo tồn đa sinh học nông nghiệp tại Việt Nam" và "Hướng dẫn cán bộ trợ giúp xây dựng kế hoạch bảo tồn sinh cảnh".

IUCN – Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, là mạng lưới môi trường toàn cầu với hơn 1.000 tổ chức chính phủ và phi chính phủ là thành viên, và khoảng 10.000 nhà khoa học tình nguyện viên ở hơn 150 quốc gia. Các hoạt động của IUCN được tiến hành với sự hỗ trợ của 1.100 cán bộ chuyên môn tại 62 quốc gia và hàng trăm đối tác ở các khu vực công cộng, phi chính phủ và tư nhân trên toàn thế giới.

Chương trình của IUCN tại Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực: bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao nhận thức môi trường, kinh tế môi trường, bảo tồn rừng, hệ sinh thái biển và ven biển, các khu bảo tồn, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nước và đất ngập nước, và quản lý tổng hợp môi trường. Trong giai đoạn 2007 – 2010, các hoạt động của IUCN tại Việt Nam tập trung vào 4 chương trình mục tiêu gồm: quản trị nhà nước, quy hoạch môi trường, dịch vụ môi trường, và biến đổi khí hậu.

Hai ấn phẩm sẽ công bố được biên soạn dựa theo các ẩn phẩm tương tự mà IUCN đã xuất bản tại Thái Lan, với các nội dung được thử nghiệm và sửa đổi dựa trên điều kiện thực tế của Việt Nam.

Mục đích của hai ấn phẩm này là nhằm hướng dẫn các đơn vị và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp phương pháp phân tích, bảo vệ và cải thiện đa dạng sinh học trong các đồn điền và canh tác nông nghiệp.