Hòn Mun

ThienNhien.Net – Hòn Mun nằm ở phía Nam vịnh Nha Trang, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Được gọi là Hòn Mun vì phía Đông Nam của đảo có những mỏm đá nhô cao, vách dựng hiểm trở tạo thành hang động, đặc biệt đá ở đây đen tuyền như gỗ mun, rất hiếm thấy ở những nơi khác. Năm 2001, Hòn Mun trở thành khu bảo tồn biển đầu tiên của Việt Nam. Khu bảo tồn biển này có rạn san hô phong phú và đa dạng nhất Việt Nam. Quần thể sinh vật biển ở đây cũng hết sức phong phú nên có thể làm nơi tham quan, nghiên cứu bổ ích cho các nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên.

Hòn mun