Lưu ý khi sử dụng test nhanh để xác định F0 và tình trạng khỏi bệnh

Bộ Y tế có phản hồi chính thức về việc dùng kết quả test nhanh để xác định người nhiễm SARS-CoV-2 và người khỏi bệnh.

Nguồn: