Quảng Nam: Tận thu gỗ hay phá rừng phòng hộ Phú Ninh?

Mặc dù chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định đóng cửa rừng phòng hộ Phú Ninh nhưng tình trạng khai thác gỗ ở đây vẫn diễn ra..

Sai phạm

Với lý do để vệ sinh rừng, tránh gây trở ngại giao thông, phòng chống cháy rừng, tận thu cho ngân sách nhà nước, tháng 12/2007, theo đề nghị của Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh (BQL) , Sở NN-PTNT Quảng Nam đã đồng ý cho phép thu gom gỗ bị ngã đổ tại 2 tiểu khu 583 và 584 thuộc đồi Dương Mốc, Nước Khoáng của rừng phòng hộ Phú Ninh.

Tiếp đó, tháng 03/2008, BQL đã xin gia hạn thời gian tận thu. Nếu việc tận thu diễn ra đúng quy trình thì không có gì phải nói. Nhưng việc BQL rừng phòng hộ Phú Ninh tự ý đưa người vào tận thu không cần các cơ quan chức năng giám sát đã khiến cho dư luận hết sức bức xúc.

Sau khi Chi cục Kiểm Lâm tỉnh thành lập đoàn, tiến hành kiểm tra, ngày 19/06, Chi cục đã có kết luận những vi phạm của BQL rừng Phú Ninh trong việc thu gom gỗ tại 2 tiểu khu 583 và 584 thuộc đồi Dương Mốc, Nước Khoáng của rừng phòng hộ Phú Ninh.

Đoàn kiểm tra khẳng định: Việc BQL thu gom gỗ ngã đổ nhưng không phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành xác lập hồ sơ vi phạm để điều tra xử lý là chưa đúng quy định của pháp luật. Điều đặc biệt là hợp đồng lao động thu gom gỗ có hiệu lực kể từ ngày 13/6 nhưng trước đó, vào ngày 12/6 ông Vũ Văn Trí – Giám đốc BQL đã cho 4 đối tượng vào rừng Phú Ninh để cưa gỗ nhưng không có người giám sát

Không thực thi quyết định

Rừng Phú Ninh là rừng phòng hộ đặc biệt của Quốc gia. Từ tháng 08/2007, trước nạn phá rừng đặc biệt nghiêm trọng dễ đẫn đến nguy cơ vỡ đập Phú Ninh đe dọa hàng chục nghìn hộ dân thành phố Tam Kỳ và 3 huyện Núi Thành, Thăng Bình, Phú Ninh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định đóng cửa rừng. Tuy nhiên, mệnh lệnh của chủ tịch tỉnh vẫn không được thực thi. Nạn khai thác gỗ trái phép tại đây vẫn diễn ra nghiêm trọng. Đặc biệt ở hồ Phú Ninh, lâm tặc đến phá rừng, cưa cây ngã đổ nhưng không chuyển đi. Sau đó BQL đến kiểm tra, đo đếm và đề xuất, xin khai thác tận thu. Việc khai thác tận thu cũng không mấy rõ ràng như đã nêu trên khiến dư luận ở Quảng Nam rất bức xúc.

Ông Huỳnh Tấn Đức – Phó chủ tịch UBND huyện Phú Ninh cũng đã khẳng định: Việc thu gom gỗ ngã đổ là chủ trương của Sở NN-PTNT Quảng Nam, song để BQL tiến hành tận thu phải qua sự chỉ đạo trực tiếp của Chi cục kiểm lâm, phải tiến hành kiểm tra thực tế xác định khối lượng, có văn bản đàng hoàng mới có thể tiến hành thu gom. Rõ ràng việc tận thu của BQL là chưa đúng quy trình. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để đề xuất xử lý đúng pháp luật.

Việc phá rừng phòng hộ ở Phú Ninh đã diễn ra từ lâu, hiện nay các cánh rừng phòng hộ đang tan hoang. Dư luận hết sức bức xúc, nay với việc làm của BQL Phú Ninh đã nêu trên, người dân tỏ ra bất bình…