Miễn thuế xe sạch

Nhằm làm giảm 37% khí thải ra không khí vào năm 2012, chính quyền Tây Ban Nha đã thông qua một gói 80 biện pháp. Một trong số các biện pháp này là đánh thuế việc mua ôtô “bẩn”.

Theo đó, chủ nhân của xe nào thải ra ít hơn 120gr CO2 trên 1km thì sẽ được miễn thuế. Nếu lượng khí thải là 120-160gr/km, chủ nhân sẽ phải đóng số tiền trị giá 4,75% trị giá ôtô; từ 160-200gr/km đóng 9,75%, trong khi các ôtô “bẩn” nhất còn lại chủ nhân phải đóng tới 14,75% giá mua.
Hiện tới 56% chủ ôtô Tây Ban Nha nằm trong nhóm hai, tức chịu thuế tậu ôtô ở mức 4,75%!