Hội thảo về biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Hội thảo do Trung tâm dữ liệu NGO tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 01/07/2008, nhằm đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực về biến đổi khí hậu cho các tổ chức phi chính phủ. Hội thảo sẽ giới thiệu chủ đề biến đổi khí hậu và những tác động có thể ảnh hưởng đến Việt Nam, những minh hoạ về các hoạt động ứng phó theo hướng vì người nghèo hiện đang tiến hành hoặc đã được lên kế hoạch.

Biến đổi khí hậu ngày càng trở thành thách thức lớn vì nó có thể làm đảo ngược những thành tựu phát triển của Việt Nam. Nó làm cho cuộc sống của nhóm người nghèo, dễ bị tổn thương và các nhóm xã hội đã khó khăn lại càng trở nên khó khăn hơn. Hiện tượng nhiệt độ tăng, lượng mưa thay đổi, hình thái thời tiết bất thường xảy ra ngày một thường xuyên, với cường độ mạnh hơn. Ngoài ra, mực nước biển dâng cao có thể làm giảm năng suất của các hoạt động sinh kế, dẫn đến nguy cơ mất an ninh lương thực và thiếu nước, đe doạ nghiêm trọng đến đa dạng sinh học, an ninh và sức khỏe của con người.

Gần đây Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng thế giới và các tổ chức khác đã đưa ra những dự đoán như sau:

• Nhiệt độ tăng thêm 1°C có thể làm giảm sản lượng lương thực 5 – 20% (đối với ngô), 10% (đối với lúa gạo), dẫn đến nhu cầu về nước tăng thêm 10%.
• Nhiệt độ tăng kết hợp với sự thay đổi về lượng mưa có thể kéo dài mùa khô và hạn hán nghiêm trọng.
• Lượng mưa sẽ tập trung hơn và sự thay đổi hướng di chuyển của bão có thể dẫn đến lũ lụt và những cơn bão bất thường ở những nơi chưa xảy ra bao giờ.
• Mực nước biển dâng cao 1 m có thể gây ảnh hưởng tới 12% diện tích đất đai và 10,8% dân số, khiến cho 22 triệu người mất nhà cửa và làm giảm 10% GDP.

Để đối phó với những thách thức do biến đổi khí hậu mang lại, các tổ chức phi chính phủ trên toàn thế giới đã có những động thái tích cực và đang tập trung tìm kiếm những giải pháp ứng phó với những tác động và nguyên nhân của biến bổi khí hậu. Những giải pháp bao gồm: thiết kế các dự án thích ứng và giảm nhẹ, giới thiệu những sáng kiến nâng cao nhận thức và khuyến khích thay đổi hành vi và vận động các nhà hoạch định chính sách xây dựng những chính sách theo hướng có lợi cho người nghèo. Các dự án thích ứng có thể giúp cộng đồng điều chỉnh chiến lược sinh kế, việc sử dụng nguồn lực, và các hệ thống bảo trợ xã hội khác nhằm đối phó với những tác động của biến đổi khí hậu. Trong khi đó, các dự án giảm nhẹ có thể làm giảm lượng khí nhà kính, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến biến đổi khí hậu.

Hội thảo khuyến khích sự tham gia của các cán bộ làm việc tại các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và quốc tế.