Dự án NLD tuyển 02 vị trí

Dự án Phát triển Pháp luật Quốc gia hiện đang cần tuyển 01 Cán bộ điều hành và 01 Cán bộ hành chính – hậu cần.

Liên hệ:

Phòng 1704, 53 Quang Trung, Hà Nội, Việt Nam.

Email: hr@nldvietnam.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/07/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây: Cán bộ điều hành; Cán bộ hành chính – hậu cần.