PATH tuyển 03 Chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật

Tổ chức PATH tại Việt Nam hiện đang tuyển 03 Chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng xem thông tin chi tiết và nộp hồ sơ online các vị trí cụ thể như sau:

Hạn chót nộp hồ sơ: 03/01/2016