CIAT tuyển Trợ lý hành chính

Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp nhiệt đới (CIAT) tuyển 01 Trợ lý hành chính, làm việc trong thời gian 2 tháng (tháng 2 – tháng 4/2015) tại Hà Nội

Liên hệ:

Ứng viên gửi hồ sơ về địa chỉ email: t.hoang@cgiar.org hoặc h.doan@cgiar.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 16/01/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.