FHF tuyển tư vấn

Tổ chức The Fred Hollows Foundation (FHF) cần tuyển tư vấn cho dự án về sức khỏe học đường.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng điền thông tin hồ sơ về địa chỉ email: htruong@hollows.org

Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2021

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.