Social Impact tuyển Quản lý hành chính

Tổ chức Social Impact cần tuyển Quản lý mua sắm và hậu cần, làm việc tại Hà Nội..

Ứng viên quan tâm đăng ký tại đây.

Hạn ứng tuyển: 22/11/2019

Thông tin chi tiết xem tại đây.