Tài trợ nhỏ của VRN

Trong khuôn khổ hoạt động nghiên cứu nhỏ thường niên của Mạng lưới sông ngòi Việt Nam – VRN với mục đích hỗ trợ các nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng thực tế góp phần bảo vệ các dòng sông ở Việt Nam. Thông tin chi tiết như sau:

Thông báo về tài trợ nghiên cứu nhỏ năm 2008 của Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam

Trong khuôn khổ thực hiện các hoạt động năm 2008 của Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam, VRN tiếp tục tài trợ cho các thành viên thực hiện các nghiên cứu nhỏ. Mục đích nhằm Nâng cao hiệu quả ứng dụng thực tế góp phần bảo vệ các dòng sông ở nước ta đang bị đe dọa bởi quá trình đô thị hóa và thực hiện các dự án phát triển.
Có 2 chủ đề:

Chủ đề 1: Nghiên cứu liên quan đến tình trạng ô nhiễm của các dòng sông gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái cũng như sự đa dạng sinh học các lưu vực sông, và đặc biệt là sinh kế của các cộng đồng dân cư sinh sống ven sông kể cả vùng thượng nguồn và hạ nguồn.
Dự kiến sẽ có 2-3 nghiên cứu.

Chủ đề 2: Các nghiên cứu liên quan đến vấn đề ảnh hưởng của việc xây Đập ảnh hưởng đến sinh kế của người dân.
Dự kiến sẽ có 2 nghiên cứu

Kinh phí: 32.000.000 vnd/1 nghiên cứu
Thời gian thực hiện: từ tháng 4 – tháng 10 năm 2008
Hạn nộp đề xuất về VP Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam: 15/03/2008
Các đề xuất được chọn sẽ được thông báo tới các thành viên vào cuối tháng 3.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Chị Hoàng Thị Tú Oanh, số điện thoại 04.7730 828
Ban điều hành VRN mong muốn các thành viên gửi các đề xuất có chất lượng.

Form hướng dẫn viết đề xuất xem File đính kèm
Lưu ý: – Các đề xuất phải tuân thủ theo quy định đã hướng dẫn trong form
– Vì kinh phí có hạn nên ưu tiên cá nhân hoặc tổ chức nào gửi đề xuất lần đầu.