Trung tâm NGO và XHDS của ADB phát động cuộc thi cho GMS

Trung tâm NGO và XHDS của ADB phát động cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp cho Tiểu vùng Sông Mê Kông mở rộng”

Cuộc thi nhằm tìm kiếm các giải pháp cho các thách thức về Quản lý môi trường, Bảo tồn đa dạng sinh học, Doanh nghiệp xã hội và giảm đói nghèo, Thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

Hạn cuối cùng: 28/12/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.