ThienNhien.Net tuyển tình nguyện viên

Trang thông tin ThienNhien.Net cần tuyển tình nguyện viên làm công việc biên dịch và biên tập bài dịch.

Yêu cầu:

– Là sinh viên năm thứ 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp ĐH, chuyên ngành ngoại ngữ hoặc báo chí.

– Kỹ năng biên dịch Anh – Việt tốt, khả năng biên tập/viết tiếng Việt tốt.

– Biết cách tra cứu thông tin từ nguồn Internet

– Tư duy logic tốt, nhiệt tình, cẩn thận

– Cam kết làm việc trong thời gian tối thiểu 3 tháng (có thể làm việc online hoặc tại văn phòng)

Các ứng viên quan tâm gửi thư giới thiệu sơ lược ngành học, đăng ký làm việc online/tại văn phòng (tự trang bị laptop), đăng ký làm công việc biên tập/biên dịch… cho chị Nguyễn Thúy Hằng tại địa chỉ: hang@nature.org.vn để nhận bài dịch/biên tập thử trước ngày 10/10/2012 (không cần gửi CV đính kèm).

Trang tin điện tử Con người và Thiên nhiên (www.thiennhien.net) do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) xuất bản nhằm mục đích nâng cao nhận thức của công chúng về các vấn đề bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường.Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của các cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, khuyến khích, quảng bá và triển khai các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.Trang web giới thiệu tổ chức: www.nature.org.vn