FFI giúp Phong Nha – Kẻ Bàng bảo tồn linh trưởng

Ông Nguyễn Duy Lương, điều phối viên chương trình linh trưởng Việt Nam tại Quảng Bình cho biết, Tổ chức bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế FFI đã tài trợ 42.000 USD giúp Phong Nha – Kẻ Bàng (PNKB) thực hiện Dự án can thiệp bảo tồn linh trưởng.

Chương trình thực hiện trong vòng 18 tháng với mục đích đào tạo cán bộ Trung tâm khoa học PNKB về kỹ năng cứu hộ linh trưởng, đào tạo kỹ năng phát hiện những con linh trưởng cần cứu hộ, cách nhận biết 10 loài linh trưởng quý hiếm tại PNKB.

FFI cũng dành thêm 90.000 đô la Úc giúp Phong Nha – Kẻ Bàng bảo tồn bền vững đất công tại địa bàn vùng đệm di sản thiên nhiên thế giới này nhằm giảm thiểu sức ép của các cộng đồng dân cư sống xung quanh di sản tác động xấu lên môi trường của các loài động thực vật hoang dã ở PNKB.