Quy hoạch Khu bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai

ThienNhien.Net – Ngày 5/12, UBND tỉnh Đồng Nai ký quyết định phê duyệt quy hoạch Khu bảo tồn Thiên nhiên – Văn hoá Đồng Nai giai đoạn 2011 – 2020 trên tổng diện tích hơn 97.152 ha, tỷ lệ lập quy hoạch 1/25.000, tổng vốn đầu tư 1.055,213 tỷ đồng.

Mục tiêu của việc lập quy hoach nhằm góp phần gia tăng độ che phủ rừng, ổn định độ tàn che trên địa bàn Khu bảo tồn đến năm 2020 đạt trên 86,9%, góp phần thực hiện mục tiêu nâng và duy trì tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 29,76%.

Ngoài ra, quy hoạch cũng thực hiện nghiên cứu, quản lý bảo vệ và khai thác hiệu quả, bền vững vùng nước nội địa; đầu tư phục dựng, tôn tạo, bảo tồn các di tích lịch sử cách mạng, văn hoá và chứng tích chiến tranh; sử dụng bền vững nguồn tài nguyên rừng, ổn dịnh cư dân, nâng cao mức sống của người dân, giảm sức ép đến công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng của Khu bảo tồn…

Trong tổng diện tích hơn 97.152 ha được quy hoạch, vùng lõi chiếm tới 92.192,1 ha, còn lại 4.959,9 ha là đất quy hoạch rừng sản xuất.