Phê duyệt quy hoạch phát triển rừng Ba Vì giai đoạn 2012-2020

ThienNhien.Net – Ngày 8/1, UBND TP  Hà Nội ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Ba vì, giai đoạn 2012-2020.

Quy hoạch nhằm phát triển lâm nghiệp của huyện Ba Vì theo hướng toàn diện, ổn định, bền vững, sản xuất hợp lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên rừng; đa dạng hoá các sản phẩm lâm sản, đáp ứng nhu cầu của thị trường; áp dụng công nghệ chế biến mới, tạo giống cây rừng chất lượng cao, cải tạo rừng trồng kém chất lượng; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân trong vùng…; xây dựng hệ thống rừng phòng hộ cho các hồ đập nước, phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái, kết hợp với du lịch; đầu tư thâm canh rừng sản xuất, rừng nguyên liệu, phát triển cây xanh tạo bóng mát, cảnh quan môi trường.

Một góc của Vườn Quốc Gia Ba Vì (Ảnh: Nguyễn Bích)
Một góc của Vườn Quốc Gia Ba Vì (Ảnh: Nguyễn Bích)

Cụ thể, bảo vệ diện tích rừng hiện có và trồng mới từ 5.657 – 6.861 ha rừng; xác định ranh giới vườn quốc gia Ba Vì; đóng mốc giới ba loại rừng; xây dựng đường băng cản lửa dài 146km; xây dựng 10 trạm bảo vệ rừng; cải tạo, xây dựng 10 hồ nước nhỏ, 62 bồn chứa nước phòng cháy chữa cháy rừng; xây dựng 144km đường lâm nghiệp…

Về phát triển rừng, khoanh nuôi tái sinh, trồng bổ sung phục hồi 165ha rừng; làm giàu rừng tự nhiên 525,4ha; trồng mới 3.049ha rừng; xây dựng 100ha trang trại rừng; trồng 200.000 cây phân tán; cải tạo, nâng cấp 1 vườn ươm cây giống.

Hiện tổng diện tích đất lâm nghiệp ở 19 xã trên địa bàn huyện là 10.838,7ha. Theo quy hoạch đến năm 2015, diện tích giảm xuống còn 10.693ha thuộc địa bàn 13 xã, trong đó: Diện tích rừng đặc dụng không thay đổi, diện tích rừng phòng hộ 315ha, giảm 159ha, diện tích rừng sản xuất 4.049,5ha, tăng 12,7ha. Đến năm 2020, tổng diện tích đất lâm nghiệp của huyện còn 10.624ha, giảm 68ha so với năm 2015.

Về khai thác, chế biến, giai đoạn 2012-2015, với diện tích 1.636,8ha rừng, diện tích rừng khai thác bình quân 327,4ha/năm, sản lượng bình quân 13.096m3 gỗ và 6.548 tấn củi; giai đoạn 2016-2020, trong số 1.065,3 ha thì diện tích rừng khai thác bình quân 213ha/năm, sản lượng khai thác bình quân 8.520m3 và 4.260 tấn củi…

Tổng vốn đầu tư thực hiện quy hoạch hơn 370,567 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn đến năm 2015 hơn 183,152 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2020 là 187,415 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư ngân sách của thành phố, huyện, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình…

Quy hoạch rừng huyện Ba Vì nhằm bảo vệ diện tích rừng hiện có, phát triển rừng theo hướng cải tạo, nâng cấp rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn gen, bảo vệ môi trường cảnh quan sinh thái; phát triển dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí; điều hoà nguồn nước, tăng lượng nước dự trữ trong các hồ chứa, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt. Cùng với đó, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân; góp phần giữ vững an ninh chính trị, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội…