Phát động cuộc thi “Năng lượng – Người bạn đồng hành của chúng ta”

Ngày 29/5, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TPHCM (ECC) phối hợp với Đoàn khối cơ quan đảng-Đoàn thể TPHCM tổ chức phát động cuộc thi “Năng lượng-Người bạn đồng hành của chúng ta” cho tất cả các đối tượng tham gia.

Người dự thi có thể tải câu hỏi và tham khảo thông tin trên website: www.ecc-hcm.gov.vn hoặc www.eic.org.vn. Đây là cuộc thi có tính chất giáo dục, tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức tiết kiệm năng lượng-điện trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày tại cơ quan, gia đình (cách sử dụng bóng đèn, thiết bị sử dụng gas, máy điều hòa, xe gắn máy, ti vi, vi tính). Thời gian nhận bài dự thi đến ngày 20/6/2007.