FPSC tuyển cán bộ điều phối dự án

Quỹ Phát triển văn hoá xã hội (FPSC) cần tuyển cán bộ điều phối Dự án “Phát triển du lịch sinh thái và bảo tồn rừng dựa vào cộng đồng ở Ngọc Sơn thuộc khu bảo tồn Ngổ Luông huyện Lạc Sơn tỉnh Hoà Bình”.

Nhiệm vụ chính:

1. Sắp xếp kế hoạch, phương tiện và nội dung làm việc cho các đối tác của dự án và các bên tham gia cấp địa phương, cấp tỉnh và các ban ngành.
2. Thiết lập các mối liên hệ giữa các ban ngành liên quan để tạo mạng lưới hỗ trợ cho nhóm thực hiện dự án.
3. Hỗ trợ thông tin liên lạc giữa nhóm cán bộ thực hiện dự án (kể cả giám đốc dự án cấp tỉnh)
• Các đối tác cấp trung ương (Bộ Nông nghiệp, Cục kiểm lâm …)
• Các ban ngành/tổ chức cấp quốc gia có liên quan như Viện Lâm nghiệp …
• Các đối tác, tổ chức, dự án liên quan (Helvetas, JVC …)
4. Hỗ trợ cán bộ thực hiện dự án và các bên liên quan trong việc lập kế hoạch làm việc và kế hoạch tài chính.
5. Hỗ trợ chuẩn bị và đảm nhiệm các công việc điều phối trong các cuộc họp với bên liên quan và Ban chỉ đạo Dự án.
6. Hỗ trợ đồng giám đốc Dự án và Giám đốc dự án cấp tỉnh lập kế hoạch và hỗ trợ thực hiện dự án.

Thời gian làm việc: 12 – 48 tháng

Yêu cầu:

– Tốt nghiệp đại học.
– Thành thạo tiếng Anh.
– Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
– Có kinh nghiệm thực tế công cụ PRA và các phương pháp tiếp cận cộng đồng.

Địa chỉ nộp hồ sơ

Các ứng viên gửi CV và thư xin việc trước ngày 11/06/2007 tới địa chỉ:
Mr. Luis Santiago
Project Co-Director,
Email: lsantiago.fpsc@gmail.com