Khởi động dự án 3R tại Hà Nội

ThienNhien.Net – Sáng nay, 18/03/2007 tại Hà Nội, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản phối hợp cùng UBND thành phố Hà Nội chính thức phát động dự án thực hiện sáng kiến 3R.

Dự án môi trường này đã được giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian vừa qua. Mục tiêu của dự án là phân loại rác sinh hoạt hữu cơ, rác vô cơ và rác có thể tái chế ngay tại nguồn.

Sáng kiến 3R: Giảm thiểu – Tái sử dụng – Tái chế được thực hiện ở Hà Nội từ năm 2007 đến 2009. Giai đoạn đầu của dự án sẽ tập trung vào việc phân loại rác tại nguồn ở một vài quận trung tâm thành phố.

Chi tiết được đăng tải đầy đủ tại website của dự án www.3r-hn.vn