Chèo bẻo

Chèo bẻo (Dicrurus macrocercus) có thân hình trung bình, đuôi dài và chẻ đôi. Chim đực và chim cái có bộ lông giống nhau. Thường sống ở các vùng có nhiều cây bụi, savan và rừng thưa. Mỗi lần sinh sản, chèo bẻo đẻ từ 3 – 5 trứng. Ở Việt Nam có tất cả 7 loài, 14 phân loài thuộc giống Dicrurus.

chèo bẻo