Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ thay đổi khí hậu

Theo một nghiên cứu mới đây của Ngân hàng thế giới (World Bank), nếu mực nước biển tăng lên 5 mét, Việt nam có thể mất 16% diện tích, với hơn 35% số dân và khoảng 35% tổng GDP bị ảnh hưởng. Trong khi đó, nếu băng ở vùng Greenland tan hết thì mực nước biển toàn thế giới sẽ cao lên 7 mét so với hiện nay.

Nghiên cứu mang tên “Ảnh hưởng khi mực nước biển tăng lên các nước đang phát triển: phân tích so sánh”, do Susmita Dasgupta, Benoit Laplante, Craig Meisner, David Wheeler, và Jianping Yan tiến hành. Kết quả nghiên cứu cho thấy: khu vực Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng nặng nề nhất nếu mực nước biển tăng.

Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng mực nước biển tăng do hiện tượng trái đất nóng lên gây ảnh hưởng mạnh nhất lên các nước đang phát triển trên toàn thế giới.

Các nhà khoa học đã sử dụng bản đồ vệ tinh với thông số so sánh của 84 nước đang phát triển vùng duyên hải để tính toán mức độ ảnh hưởng của việc nước biển tăng lên đối với con người, kinh tế, các khu vực đô thị và nông nghiệp ở năm vùng khác nhau trên thế giới.

“Nghiên cứu về kinh tế xã hội của chúng tôi đánh giá mức độ ảnh hưởng và tính cần thiết phải đưa ra các biện pháp phòng ngừa trong trường hợp mực nước biển tăng lên”, bà Susmita Dasgupta, Chuyên gia kinh tế cao cấp và là đồng tác giả của nghiên cứu cho biết. “Biết được khu vực nào bị ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ giúp tập trung nguồn lực tốt hơn và các nước dễ bị ảnh hưởng có thể xây dựng các chương trình dự phòng để có thể tránh tổn thất lớn”.

“Khi nào việc này xảy ra thì chỉ có nghiên cứu khoa học mới xác định được”, bà Susmita Dasgupta nói. “Nhưng điều quan trọng là các nước biết được nếu mực nước biển tăng 1 mét thì ảnh hưởng sẽ là thế nào, khu vực nào bị nhấn chìm, thiệt hại cho GDP là bao nhiêu, đất nông nghiệp, đô thị sẽ bị mất bao nhiêu?”.

Nếu mực nước biển chỉ tăng 1 mét thì cũng sẽ ảnh hưởng đến khoảng 10,8% tổng dân số của Việt Nam, đặc biệt là ở Đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long. Đồng bằng sông Nile của Ai Cập cũng sẽ bị ảnh hưởng tương tự, với 10,5% tổng dân số bị ảnh hưởng và 25% tổng diện tích bị nhấn chìm.

“Đã có một vài nước có chương trình đề phòng, nhưng tốc độ tiến hành còn chậm. Chúng tôi hy vọng thông tin trong nghiên cứu này sẽ là động lực để đưa ra hành động nhanh hơn trong lĩnh vực này”, bà Dasgupta cho biết.