Khánh Hoà: Bảo vệ động vật quý hiếm

ThienNhien.Net – Trong tháng 3, Viện điều tra quy hoạch rừng, thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, phối hợp với Hội Động vật Frankfurt của Đức sẽ tiến hành khảo sát và bảo vệ voọc chà vá chân đen cùng các loài động vật hoang dã khác trên Hòn Hèo, xã Ninh Vân, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà.

Tại khu vực này, vào tháng 10/2005 đã phát hiện quần thể voọc chà vá chân đen và tháng 3/2006 đã phát hiện loài cu li nhỏ. Ở Việt Nam, voọc chà vá chân đen (Pygathrix nigripes) là loài này được xếp hạng trong nhóm IB – nhóm nghiêm cấm săn bắn. Đây là một loài khỉ ăn lá thuộc Bộ Linh trưởng quí hiếm ở nước ta với các đặc điểm như: mặt xanh, chỉ ăn lá cây, rất khó thuần hoá và nuôi dưỡng, thường đi thành bầy. Trong Sách Đỏ thế giới, voọc chà vá chân đen là loài động vật hoang dã thuộc nhóm cực kỳ quý hiếm, cần bảo vệ trên quy mô toàn cầu.