Cho phép thăm dò mica tại huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

ThienNhien.net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa cho phép thăm dò mica tại xã Nà Trì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan xem xét những vấn đề liên quan đến đề án thăm dò mica tại khu vực trên để cấp giấy phép theo quy định hiện hành. Trong đó, Bộ xem xét việc cấp phép khai thác sau khi Báo cáo thăm dò trữ lượng mica nêu trên được Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt.

Đối với việc điều tra, thăm dò quặng mangan tại tỉnh Hà Giang, Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai đề án “Điều tra, đánh giá quặng mangan vùng Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang”, chưa xem xét việc các doanh nghiệp góp vốn điều tra và thăm dò quặng mangan tại khu vực Đồng Tâm, huyện Bắc Quang và Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên của tỉnh này.

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án trên làm cơ sở cho công tác quản lý hoạt động khoáng sản tại địa phương.