Nước ngầm khu vực Nam Trung bộ nhiễm mặn nghiêm trọng

Kỹ sư Võ Anh Kiệt, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung bộ, cho biết ở các vùng ven biển Nam Trung bộ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, quá trình xâm nhập của nước biển vào các tầng chứa nước ngầm, nhất là vùng có cửa sông lớn đã và đang diễn ra nghiêm trọng.
Theo đánh giá sơ bộ của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Trung bộ, hiện khu vực ven cửa sông Thu Bồn (Quảng Nam) đã có 100km2 diện tích, cửa sông Hàn (Đà Nẵng) có 30km2, Khánh Hòa 200 km2, Ninh Thuận 150km2, Bình Thuận 130km2 bị nhiễm mặn.

Bên cạnh đó, tình trạng xâm nhập mặn nước mặt theo dòng chảy của các sông vào mùa khô cũng đã diễn ra phổ biến và ngày càng nghiêm trọng. Tại các sông như sông Hàn (Đà Nẵng), sông Vệ (Quảng Ngãi), sông Cà Ty (Bình Thuận), sự xâm nhập mặn đi sâu vào thượng nguồn từ 10-25km.

Đài khí tượng thủy văn Nam Trung bộ cảnh báo năm nay, tình trạng khô hạn được dự báo sẽ diễn ra nghiêm trọng, nên sự nhiễm mặn cũng sẽ càng gay gắt.