Xây dựng 100 cầu nông thôn tại 10 địa phương

ThienNhien.Net – Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn TNCSHCM) triển khai thực hiện Dự án thí điểm xây dựng cầu nông thôn. Theo đó, trong 2 năm 2010 – 2011, 100 cây cầu nông thôn sẽ được xây dựng tại 10 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và vùng đặc biệt khó khăn.


Các tỉnh được xây dựng cầu mới gồm: Bắc Kạn, Hòa Bình, Nghệ An, Thái Nguyên, Yên Bái, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Nguồn vốn thực hiện Dự án từ ngân sách Trung ương giao cho Trung ương Đoàn TNCSHCM trong kế hoạch hàng năm.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Đoàn TNCSHCM sẽ phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và UBND các tỉnh liên quan, quyết định phê duyệt Dự án theo thẩm quyền.

Được biết, thời gian qua, Dự án “Thanh niên xóa cầu khỉ, xây dựng cầu nông thôn mới ở đồng bằng sông Cửu Long” cũng đã được triển khai và đem lại kết quả đáng ghi nhận.

Theo tổng kết của Trung ương Đoàn TNCSHCM, trong các năm 2000 – 2007  1.158 cầu đã xây dựng được tại 15 tỉnh, thành phố phía Nam với tổng giá trị trên 180 tỉ đồng.