Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ môi trường cảng biển

Sau một năm triển khai, dự án "Xây dựng năng lực sử dụng các công cụ khoa học quản lý môi trường cảng ở Việt Nam và Campuchia" đã nghiên cứu các vấn đề môi trường ở 5 cảng và vùng lân cận cảng của hai nước, gồm cảng Đình Vũ, cảng Đà Nẵng, cảng Phú Mỹ (Việt Nam), cảng PhnomPenh và cảng Shihanoukville (Campuchia).

Dự án do Cộng đồng châu Âu hỗ trợ thực hiện, nhằm xây dựng, tăng cường năng lực về quản lý môi trường cho các cơ quan cảng vụ và các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực cảng cùng chính quyền địa phương và cư dân sinh sống trong khu vực cảng biển của hai nước. Tham gia triển khai dự án có Trường Đại học Tự do Brussel (Bỉ), Đại học Amsterdam (Hà Lan), Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Phân viện Địa lý Thành phố Hồ Chí Minh, Cảng PhnomPenh và Cảng Shihanoukville (Campuchia).

Báo cáo kết quả nghiên cứu bước đầu công bố tại lễ tổng kết dự án vào ngày 01/02/2007 ở Hải Phòng, cho thấy 5 cảng biển được khảo sát đều bị ô nhiễm không khí và nước, do khói thải ra từ tàu thuyền, xe cộ cùng các chất ô nhiễm hữu cơ, dầu và các hợp chất hữu cơ bền với môi trường.

Theo khảo sát, việc triển khai thực hiện luật và các quy định về bảo vệ môi trường trong và xung quanh khu vực cảng tại hai nước vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. Công tác quan trắc và bảo vệ môi trường cảng chưa được chú trọng và các phương tiện tài chính để hỗ trợ quản lý môi trường cảng chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Sau khi khảo sát thực tế, dự án đã cung cấp cho các cơ quan chức năng tại các cảng trên các công cụ khoa học để nâng cao quản lý môi trường, triển khai hệ thống quản lý môi trường sạch và sử dụng tài nguyên hiệu quả, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các cảng biển Việt Nam và Campuchia về bảo vệ môi trường.