Lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình với Khu BTTN Ngọc Sơn-Ngổ Luông