AEA tuyển Dịch vụ tư vấn dựng video

Aide et Action (AEA) cần tuyển Dịch vụ tư vấn dựng video tài liệu dự án.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 12/8/2022