GGGI tuyển Chuyên gia

Viện Nghiên cứu Tăng trưởng xanh Toàn cầu (GGGI) đang tuyển 01 Chuyên gia Quốc tế trong lĩnh vực nước thải tại Việt Nam.

Ứng viên quan tâm gửi Hồ sơ đến địa chỉ Email: hang.pham@gggi.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 12/08/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.