AEA tuyển tư vấn

Tổ chức Aide et Action tại Việt Nam (AEA) cần tuyển tư vấn thực hiện bản tin chính sách thuộc khuôn khổ dự án chăm sóc trẻ em.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ và CV tới email: hr.vietnam@aide-et-action.orghuong.tong@aide-et-action.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 8/10/2021

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây