Newborns Vietnam tuyển 02 vị trí

Tổ chức Newborns Vietnam cần tuyển 02 vị trí làm việc tại Hà Nội, cụ thể:

Các ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: anh@newbornsvietnam.org

Hạn nộp hồ sơ: 4/3/2021.