VietHealth tuyển Cán bộ dự án

Trung tâm Phát triển Sức khỏe bền vững VietHealth cần tuyển Cán bộ dự án tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật (DISTINCT), làm việc tại Tây Ninh.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 9/4/2020

Liên hệ: info@viethealth.org.vn