MSD tuyển 2 vị trí

Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) cần tuyển 02 vị trí, làm việc tại Hà Nội

Quản lý chương trình. Hạn cuối nộp hồ sơ: 25/04/2022

Kế toán- hành chính. Hạn cuối nộp hồ sơ: 12/04/2022