WVV tuyển quản lý dự án

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) cần tuyển 01 quản lý cho Chương trình Phát triển khu vực tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 16/03/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.