Quỹ môi trường toàn cầu chi hơn 5 tỷ USD để bảo vệ đa dạng sinh học

Nhằm bảo vệ đa dạng sinh học và hạn chế các mối đe dọa từ biến đổi khí hậu, 29 quốc gia đã cùng cam kết tài trợ hơn 5 tỷ USD cho chu kỳ thứ tám của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF-8).

Đây là khoản hỗ trợ có ý nghĩa lớn đến vào thời điểm quan trọng đối với các nước đang phát triển có khả năng giải quyết các thách thức môi trường ngày càng trầm trọng đang bị căng thẳng bởi áp lực tài khóa từ đại dịch Covid-19 và lạm phát gia tăng.

Giám đốc điều hành và Chủ tịch của GEF Carlos Manuel Rodriguez cho biết, việc bổ sung thành công này không chỉ quan trọng đối với các chương trình và dự án mà GEF hỗ trợ trên toàn thế giới, những lợi ích môi trường toàn cầu mà chúng mang lại. Đó là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy cộng đồng quốc tế đã sẵn sàng làm việc cùng nhau trong những thách thức khó khăn, đòi hỏi tất cả chúng ta phải cùng chung tay khi tìm cách khôi phục “sức khỏe” của hành tinh và con người.

Hơn 5 tỷ USD sẽ được Quỹ môi trường toàn cầu chi để bảo vệ đa dạng sinh học. (Ảnh minh hoạ)

Theo ông Akihiko Nishio – Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới về Tài chính phát triển: “Kết quả mạnh mẽ của việc bổ sung tài chính cho GEF là kết quả mà tất cả chúng ta có thể vô cùng tự hào, vì nó tăng cường vai trò của Quỹ Môi trường toàn cầu trong hành động vì môi trường, vì lợi ích của thiên nhiên và nhân loại. GEF chưa bao giờ phù hợp hơn để đối phó với các thách thức môi trường toàn cầu hơn vào lúc này, khi hành tinh phải đối mặt với những rủi ro và thách thức chưa từng có”.

GEF là nguồn tài chính chính cho việc bảo vệ đa dạng sinh học trên toàn cầu và là quỹ đa phương duy nhất hoạt động trên tất cả các khía cạnh của sức khỏe môi trường.

Hỗ trợ tài chính và chính sách giúp các nước đang phát triển đáp ứng các nghĩa vụ của họ theo Công ước Đa dạng sinh học, Công ước Minamata về Thủy ngân, Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, Công ước Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa và Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Theo đó, bảo vệ đa dạng sinh học chiếm tỷ trọng lớn nhất trong chu kỳ thứ tám của GEF, (GEF-8), sẽ kéo dài từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2026. Sự hỗ trợ này sẽ rất quan trọng đối với việc đạt được “Cam kết của các nhà lãnh đạo vì thiên nhiên”, nhằm mục đích đảo ngược sự mất mát đa dạng sinh học vào năm 2030 thông qua các biện pháp bảo vệ lãnh thổ đất liền và đại dương với đa dạng sinh học quan trọng trên toàn cầu.

Các ưu tiên khác trong GEF-8 bao gồm giải quyết các mối đe dọa từ biến đổi khí hậu, suy thoái đất, hóa chất và chất thải, đồng thời giảm bớt áp lực lên đại dương và đường thủy quốc tế, với sự hỗ trợ cho các dự án và chương trình, cũng như các cuộc đàm phán quốc tế và kết quả của chúng. Phần lớn tài trợ sẽ được phân phối thông qua một bộ 11 chương trình tổng hợp nhằm giải quyết nhiều mối đe dọa cùng một lúc, chẳng hạn như suy thoái môi trường liên quan đến các thành phố, hệ thống thực phẩm, nhựa, nước và quản lý rừng.

Việt Nam là một trong những quốc gia tích cực tham gia các công ước quốc tế về đa dạng sinh học, nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, từ đó đóng góp vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học toàn cầu. Chính phủ Việt Nam đã ủng hộ Cam kết của các nhà Lãnh đạo về thiên nhiên nhân Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về Đa dạng sinh học trong khuôn khổ Khoá 75 Đại hội đồng Liên hợp quốc và đã đóng góp vào việc thực hiện Kế hoạch chiến lược đa dạng sinh học 2011-2020, Các Mục tiêu Aichi và Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).

Hiện nay, Việt Nam đang xây dựng Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, phù hợp với Khung đa dạng sinh học toàn cầu.