DAI tuyển Kế toán

Công ty DAI cần tuyển Kế toán hiện trường cho dự án Quản lý rừng bền vững tại Việt Nam của USAID, làm việc tại nhiều địa phương.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây 

Hạn cuối hồ sơ: 12/01/2022