Tài trợ cho các nhóm tình nguyện môi trường

PanNature tiếp tục tài trợ các hoạt động tình nguyện môi trường đến hết tháng 8/2007.

Nhằm khuyến khích và hỗ trợ hoạt động tình nguyện môi trường ở Việt Nam, trong thời gian qua, PanNature đã tài trợ cho một số nhóm tình nguyện môi trường ở Hà Nội, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Phú Yên… thực hiện các hoạt động thí điểm về truyền thông môi trường, xử lý rác thải tại cộng đồng và phủ xanh đất trống đồi trọc.

Hiện nay, PanNature đang có kế hoạch tiếp tục tài trợ cho 1 – 2 hoạt động tình nguyện môi trường đến hết tháng 8/2007. Các nhóm tình nguyện môi trường có mong muốn tham gia xin gửi đề xuất dự án. PanNature sẽ thảo luận giúp thiết kế các hoạt động dựa trên ý tưởng của các nhóm đưa ra.

Hạn cuối nhận đề xuất dự án: 05/06/2007

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Con người và Thiên nhiên
Văn phòng: Số 3, 55/61 Trần Duy Hưng, Hà Nội
Điện thoại: (04) 556-4001 – Fax: (04) 556-8941